નિધિ કંપની, નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ, નિધિ કંપની નોંધણીની પ્રક્રિયા, NBFC કંપનીઓ, EbizFiling

નિધિ કંપની અને નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ વચ્ચેનો તફાવત

પરિચય

નિધિ કંપનીઓ અને નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ (NBFCs) એ બે પ્રકારની નાણાકીય સંસ્થાઓ છે જે ભારતમાં કાર્યરત છે. જ્યારે નિધિ કંપનીઓ અને NBFC બંને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા નિયમન કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ અલગ અલગ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે અને વિવિધ હેતુઓ પૂરા કરે છે. આ લેખમાં, અમે ફાઇનાન્સ કંપનીઓ અને NBFC વચ્ચેના તફાવતોનું અન્વેષણ કરીશું.

નિધિ કંપનીનો અર્થ

નિધિ કંપની એ નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓનો (NBFC) એક પ્રકાર છે જે મુખ્યત્વે તેના સભ્યો વચ્ચે નાણાં ઉછીના અને ધિરાણમાં સામેલ છે. નિધિ કંપનીઓની રચના તેના સભ્યોમાં કરકસર અને બચતની આદત કેળવવા અને તેમને ધિરાણ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કરવામાં આવી છે. નિધિ કંપનીઓ કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (MCA) દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે અને કંપની એક્ટ, 2013નું પાલન કરવું જરૂરી છે.

 

નિધિ કંપનીઓ અન્ય એનબીએફસી કરતાં અલગ છે કારણ કે તેમને અન્ય કોઈપણ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે વીમા, ચિટ ફંડ અથવા હાયર પરચેઝ ધિરાણમાં સામેલ થવાની મંજૂરી નથી. નિધિ કંપનીઓએ પણ ઓછામાં ઓછા 200 સભ્યો અને ઓછામાં ઓછા રૂ.નું નેટ-માલિકીનું ફંડ હોવું જરૂરી છે. 10 લાખ.

ભારતમાં નિધિ કંપનીની નોંધણીની પ્રક્રિયા શું છે?

ભારતમાં નિધિ કંપની નોંધણીની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:

 1. નિધિ કંપનીની નોંધણીની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે DSC અને DIN માટે અરજી કરવાની જરૂર છે. તે એમસીએ (કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય) દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. જો કોઈ ડિરેક્ટર પાસે પહેલાથી જ DIN અને DSC હોય તો આ પ્રક્રિયાની જરૂર નથી.

 1. હવે તમારે તમારી નિધિ કંપની માટે ત્રણ અલગ-અલગ નામો પસંદ કરીને એમસીએને સબમિટ કરવા પડશે. આ ત્રણ નામોમાંથી માત્ર એક જ તમારી કંપની માટે MCA દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે. સૂચિત નામો પહેલાથી જ નોંધાયેલી અન્ય કંપનીઓના નામોથી અલગ હોવા જોઈએ. કંપની એક્ટના નિયમ 8 મુજબ. માન્ય નામ માત્ર 20 દિવસ માટે સારું રહેશે.

 1. ભારતમાં નિધિ કંપની નોંધણીની પ્રક્રિયા કરવા માટે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અને SPICe ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે, તેની સાથે MOA અને AOA ભરવાની જરૂર છે. ઇન્કોર્પોરેટ સર્ટિફિકેટ બનાવતી વખતે નિધિ કંપનીને ચેરિટી તરીકે સામેલ કરવાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે.

 1. છેલ્લે, તમારે TAN અને PAN બંને માટે અરજી કરવી પડશે. 7 કામકાજના દિવસોમાં, PAN અને TAN સામાન્ય રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી, તમારે સર્ટિફિકેટ ઑફ કૉર્પોરેશન, મેમોરેન્ડમ ઑફ એસોસિએશન (MOA), આર્ટિકલ ઑફ એસોસિએશન (AOA) અને PAN બેંકને મોકલીને બેંક ખાતું ખોલવું આવશ્યક છે.

નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓનો અર્થ

NBFC એ નાણાકીય સંસ્થાઓ છે જે બેંકિંગ લાયસન્સ ધરાવ્યા વિના બેંકિંગ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. NBFCs ને RBI દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે અને RBI ની માર્ગદર્શિકા અને નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. NBFCs ધિરાણ, રોકાણ અને વીમા જેવી નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓની વિશાળ શ્રેણીમાં જોડાઈ શકે છે. NBFC એ બેંકોથી અલગ છે કે તેઓ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ સ્વીકારી શકતા નથી, ચેક ઇશ્યૂ કરી શકતા નથી અથવા ચુકવણી અને પતાવટ સેવાઓ પ્રદાન કરી શકતા નથી. જો કે, NBFCs સમયની થાપણો સ્વીકારી શકે છે અને લોન અને એડવાન્સ આપી શકે છે.

નિધિ કંપનીઓ અને NBFC વચ્ચે મુખ્ય તફાવત શું છે?

નિધિ કંપનીઓ અને નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ (NBFCs) વચ્ચેના તફાવતોને હાઇલાઇટ કરતું ટેબ્યુલર ફોર્મેટ અહીં છે:

લાક્ષણિકતાઓ

નિધિ કંપની

NBFCs

ઉદ્દેશ્ય

તે મુખ્યત્વે તેના સભ્યો વચ્ચે નાણાં ઉછીના અને ધિરાણમાં સામેલ છે.

તે ધિરાણ, રોકાણ અને વીમા જેવી નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓની વિશાળ શ્રેણીમાં રોકાયેલ છે.

નિયમન

કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) અને RBI બંને દ્વારા નિયંત્રિત.

ભારતીય રિઝર્વ બેંક (ROI) દ્વારા નિયંત્રિત.

પ્રવૃત્તિઓ

કંપનીઓને અન્ય કોઈપણ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે વીમા, ચિટ ફંડ અથવા હાયર-પરચેઝ ધિરાણમાં સામેલ થવાની મંજૂરી નથી.

તે નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓની વિશાળ શ્રેણીમાં જોડાઈ શકે છે.

સભ્યપદ

તેમાં ઓછામાં ઓછા 200 સભ્યો હોવા જરૂરી છે.

કોઈ ન્યૂનતમ સભ્યપદ આવશ્યકતા નથી.

ચોખ્ખી માલિકીના ભંડોળ

તેની પાસે ઓછામાં ઓછું રૂ.નું નેટ-માલિકીનું ફંડ હોવું જરૂરી છે. 10 લાખ.

કોઈ ન્યૂનતમ નેટ-માલિકીના ફંડની આવશ્યકતા નથી.

RBI તરફથી પૂર્વ મંજૂરી

વ્યવસાયિક પ્રવૃતિઓ શરૂ કરવા અંગે RBIની પૂર્વ મંજૂરીની જરૂર છે.

વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવા માટે RBI પાસેથી પૂર્વ મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી.

નોંધણી પ્રક્રિયા

NBFC કરતાં તુલનાત્મક રીતે ઓછી અનુપાલન આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ કરે છે.

પ્રકૃતિમાં લાંબી છે અને તેમાં ઘણી બધી અનુપાલન અને જટિલતાઓ શામેલ છે.

ભાગીદારી

ધિરાણ અને ઉધારના હેતુ માટે અન્ય કોઈપણ વ્યવસાય ફોર્મેટ સાથે ભાગીદારીમાં દાખલ થવા માટે પાત્ર નથી.

આવી કોઈ શરત કે પ્રતિબંધ લાગુ નથી.

નિષ્કર્ષ

નિષ્કર્ષમાં, નિધિ કંપનીઓ અને NBFC એ બે પ્રકારની નાણાકીય સંસ્થાઓ છે જે ભારતમાં કાર્યરત છે. જ્યારે નિધિ કંપનીઓ અને એનબીએફસી બંને આરબીઆઈ દ્વારા નિયમન કરવામાં આવે છે, તેઓ અલગ અલગ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે અને વિવિધ હેતુઓ પૂરા કરે છે. નિધિ કંપનીઓ મુખ્યત્વે તેના સભ્યો વચ્ચે નાણાં ઉછીના અને ધિરાણમાં સામેલ છે, જ્યારે NBFCs ધિરાણ, રોકાણ અને વીમા જેવી વિશાળ શ્રેણીની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થઈ શકે છે. નિધિ કંપનીઓ અને NBFCs વચ્ચેની સમાનતા અને તફાવતોને સમજવાથી વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયોને તેમની જરૂરિયાતો માટે શ્રેષ્ઠ નાણાકીય સંસ્થા પસંદ કરવામાં મદદ મળી શકે છે.

About Ebizfiling -

EbizFiling is a concept that emerged with the progressive and intellectual mindset of like-minded people. It aims at delivering the end-to-end incorporation, compliance, advisory, and management consultancy services to clients in India and abroad in all the best possible ways.
 
To know more about our services and for a free consultation, get in touch with our team on  info@ebizfiling.com or call 9643203209.
 
Ebizfiling

Author: dharmik-joshi

Dharmik Joshi is a student currently pursuing Business Management and Administration. He is passionate about presenting his thoughts in writing. Alongside his academic pursuits, Dharmik is actively involved in various extracurricular activities. He enjoys communicating with people and sharing things with others. He is more focused on the learning process and wants to gain more knowledge.

Follow Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

 • client review, Ebizfiling

  Akshay Sharma

  18 Apr 2022

  I took a TM service for my Tea Brand, wonderful service with humble staff, and provided solutions on time. Recommended for all

 • Client review, Ebizfiling

  Ashrith Akkana

  19 Apr 2022

  I took import export certificate from the ebizfiling. They have done the work on time.. Thank you for making my import export certificate in time 😊

 • Ebizfiling, Ebizfiling.com

  Gaurav Sirohi

  04 Apr 2022

  am very much satisfied with the services of Ebizfiling. They have completed registration of my private limited company in less than a week..they are very fast and very professional specially Vaishali ...I will recommend Ebizfiling to all who wants fast and reliable services

Hi, Welcome to EbizFiling!

Hello there!!! Let us know if you have any Questions.

Thank you for your message.

whatsapp Call Now Button