Blog

80D હેઠળ કપાત માટે દાવો કરતી વખતે ન કરવા જેવી બાબતો

કલમ 80D હેઠળ કપાત, 80D કપાત, કલમ 80D, EbizFiling

80D હેઠળ કપાત માટે દાવો કરતી વખતે ન કરવા જેવી બાબતો પરિચય આવકવેરા કાયદાની કલમ 80D તમારા અને તમારા પરિવારના સભ્યો માટે ચૂકવવામાં આવેલા તબીબી વીમા પ્રિમીયમ પર કપાત પ્રદાન કરે છે. તે એક શક્તિશાળી જોગવાઈ છે જે તમને તમારા […]

Read More

Hi, Welcome to EbizFiling!

Hello there!!! Let us know if you have any Questions.

Thank you for your message.

whatsapp Call Now Button